کشت گیاه به لیمو

 

نام فارسي:                          به ليمو

 

نام علمي:                           lippia chtriodora  خانواده :                             verbenaceae

 

 

خصوصيات گياهشناسي:

به ليمو درختچه اي است خزان پذير كه ارتفاع اين گياه به  3تا5 متر نيز مي رسد.برگ هاي اين گياه بصورت كشيده و به رنگ سبز كمرنگ ديده مي شوند و بصورت دسته هاي سه تايي بر روي ساقه قرار مي گيرند. گلهاي اين گياه به رنگ بنفش كمرنگ درانتهاي ساقه وجود دارند.

خواص دارويي وكاربرد:

برگ ها و پيكر رويشي اين گياه داراي خاصيت تب بر،مسكن،ضد نفخ،كمك كنننده به هضم غذا ،آرامبخش و...مي باشد.برگ ها و پيكر رويشي تازه اين گياه حاوي اسانسي مي باشند كه بوي ليمو مي دهد وآنچنان عطر دلنشيني دارد كه هميشه به عنوان يك گياه معطر در باغ هاي سلطنتي اسپانيا كشت مي شده است.

نيازهاي اكولوژيكي:

به ليمو براي رشد به هواي گرم،نورفراوان ورطوبت بالا نياز دارد وبه سرما حساس مي باشد واز بادهاي شديد بايد مصون بماند..براي رشد به خاك هايي با بافت سبك ولومي نيازمند است و اسيديته خاك مناسب براي اين گياه 6- 5 ذكر گرديده است.

كاشت:

تكثير به ليمو به آساني در تابستان بوسيله قلمه صورت مي گيرد و بهتر است جهت ريشه دار شدن قلمه ها آنها را مدتي در زير سايبان قرار دهيم . زمان كاشت قلمه ها اوايل بهار بعد از رفع سرماي مي باشد.

براي يك هكتار به 17000 هزار قلمه نياز است.نياز اين گياه به عناصري چون نيتروژن وپتاسيم بيشتراز ساير عناصر مي باشد.

برداشت:

زمان برداشت اين گياه خرداد تا شهريورماه مي باشد كه برگها و سرشاخه هاي گلدار گياه جمع آوري مي شود.

حتي الامكان از شكسته شدن برگها در طي عمليات برداشت وخشك كردن جلوگيري شود.

 

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد